Výchovní poradci - informace pro studenty

Milí studenti, na škole působí výchovné poradkyně a psycholog, kteří vám rádi poskytnou individuální pomoc při problémech studijních, adaptačních i osobních.

Dokumenty:

Šárka Kumbálková – výchovná poradkyně

Alena Tomanová – metodik prevence