Výchovní poradci - informace pro rodiče

Vážení rodiče, na škole působí výchovné poradkyně a psycholog, kteří poskytují individuální pomoc studentům při jejich problémech studijních, adaptačních i osobních.

Dokumenty:

Šárka Kumbálková – výchovná poradkyně

Alena Tomanová – metodik prevence