Vybavení školy

Škola je vybavena množstvím velmi kvalitních učebních pomůcek a videotechnikou. Odborné učebny jsou vybaveny nadstandardně, což je vysoce oceňováno i zahraničními delegacemi z různých škol.

Studenti mají k dispozici školní jídelnu, kulturní sál, knihovnu (beletrie), studovnu (odborná literatura), hřiště a dva sodobary (zdarma) pro zajištění pitného režimu.

Počítačové učebny:

Počítačová učebna A308 Počítačová učebna A415 Počítačová učebna B406

Posluchárna:

Ve školní hantýrce nazývána též kinosál. Je využívána pro semináře, konference, ale i výuku. Sál pojme více než 200 osob.

Posluchárna A303

Žákovská knihovna:

Žákovská knihovna nabízí přes 6.000 titulů beletrie.

Žákovská knihovna 1 Žákovská knihovna 2

Hřiště:

Nachází se v areálu školy. Rekonstruováno bylo v roce 2016.

Hřiště z ptačí perspektivy Hřiště

Součástí venkovního sportoviště jsou i stoly na ping-pong a dvě workoutová stanoviště.

Stoly na ping-pong Workoutová stanoviště

Tělocvična:

Tělocvična