Pokyny pro studenty střední a vyšší školy, kteří mají zájem o aktivaci čipu pro kopírování a tisk z PC

  1. Zaplacení finanční částky (kreditu) v pokladně školy (kancelář B203/C). Pokladna se nachází v budově B, v prostorách společných s kanceláří stravovacího provozu.
  2. S potvrzením o zaplacení a čipem přijít do studovny (budova A, 4. patro, místnost A403), kde bude provedena aktivace čipu pro kopírování a tisk z PC (nutné znát svůj login a heslo do školní sítě!)

Ceník kopií a tisku z PC:

Položka Cena
černobílá strana A4 1 Kč
barevná strana A4 7 Kč
černobílá strana A3 2 Kč
barevná strana A3 14 Kč