Volby do školské rady

Ředitelka VOŠZ a SZŠ, 5. května 51 vyhlašuje volby do Školské rady na období 6/2021–6/2024.

  • V termínu od 20. do 24. 5. 2021 do 15 hod. budou přijímány návrhy kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků a studentů. Návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou e-mailem na adresu školské rady (skolska.rada@szs5kvetna.cz).
  • Dne 24. 5. 2021 v 15 hod. bude ukončeno přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady z řad rodičů a zletilých žáků a studentů. Jejich seznam bude týž den zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce.
  • Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků: Mgr. Eva Hrivnáková (1.BA), Markéta Špičková (2.BA)
  • Kandidáti za zletilé žáky a studenty: Ondřej Rudolf (3.MA), Anna Hesounová (N1.A), Dominika Slámová (D1.A)
  • Od 24. do 28. 6. 2021 proběhnou volby formou online hlasování. Výsledky budou zveřejněny 30. 6. 2021 opět na webových stránkách školy a na úřední desce. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.
  • Dne 28. 6. 2021 od 13 do 13.30 hod. před prosluchárnou A303 proběhnou volby z řad pedagogů (kandidáti: Mgr. Martin Čermák, PhDr. Taťána Holasová, CSc., Mgr. Adéla Kerclová, Mgr. Martina Vránová). Výsledky budou zveřejněny 30. 6. 2021 opět na webových stránkách školy a na úřední desce. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Volby do školské rady

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Složení školské rady:

  • Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.
  • Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci.
  • Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.