Volby do školské rady

Děkujeme všem voličům za velkou účast ve volbách do školské rady, které proběhly 18. 4. 2018 z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Počty hlasů, které kandidáti obdrželi:

Zvolen kandidát Ing. Vítězslav Křížek s počtem 154 hlasů.

Za přípravný výbor
Předseda školské rady
Mgr. Martina Cettlová