Prohlášení o přístupnosti

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4 se zavázala k zpřístupnění svých internetových www.zdravotnickaskola5kvetna.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML/XHTML, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS. Webová stránka není responzivní pro mobilní zařízení.

Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby uživatelsky zvětšit. Stánky nepracují s persistentními cookies (pouze se session cookies) a jejich obsah je dostupný ve většině moderních internetových prohlížečů.

Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením a barevným textem. Vložené obrázky obsahují alternativní popis.

Některé publikované informace jsou na stránkách dostupné v newebových formátech a to zejména tam, kde je to k jejich rozsahu nebo složitému formátování vhodné s ohledem na uživatelský komfort. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office.

Prohlížeče souborů newebových formátů volně ke stažení:

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení subjektem veřejného sektoru.

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím, na níže uvedeného správce webu. Ten vám poskytne informace o případném řešení.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že v této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21  Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz