2. termín
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Výsledková listina přijímacích zkoušek
53‑41‑M/03 ‑ praktická sestra
zpracováno: 21. května 2019
B o d o v é h o d n o c e n í
Přij.zk
Body ZŠ
Celkem bodů
Výsledek
TEST CJ
TEST_MAT_
Jednací č.
Nedostavili se
nedostavil
1.
61
0
61
0
5492
1