2. termín
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Výsledková listina přijímacích zkoušek
69 ‑ 41 ‑ L/02 ‑ masér sportovní a rekondiční
zpracováno: 21. května 2019
B o d o v é h o d n o c e n í
Přij.zk
Body ZŠ
Celkem bodů
Výsledek
TEST CJ
TEST_MAT_
Jednací č.
Přijatí žáci
1.
63
26
120
přijat
31
3110
1