2. termín
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Výsledková listina přijímacích zkoušek
69 ‑ 41 ‑ L/01 ‑ kosmetické služby
zpracováno: 21. května 2019
B o d o v é h o d n o c e n í
Přij.zk
Body ZŠ
Celkem bodů
Výsledek
TEST CJ
TEST_MAT_
Jednací č.
Neprospěli při zkoušce
nepřijat
1.
53
10
89
26
2254
nepřijat
2.
47
8
91
36
2403
nepřijat
3.
36
21
71
14
2408
1