Informace o přijímacích řízeních pro šk. r. 2019/2020

Výsledky přijímacích řízení pro školní rok 2019/2020.

Střední škola

Obecné informace o jednotlivých oborech střední školy včetně podmínek přijetí:

Předpokládané počty otevíraných tříd a přijímaných žáků.

Přihlášky dostanou žáci na základní škole (i když povinnost základní školy vydávat přihlášku nebyla stanovena a školy je objednávají na základě dohody s rodiči), mohou ji sehnat v prodejnách SEVT nebo na stránkách ministerstva školství.

Upozornění pro zájemce o studium SZŠ a jejich rodiče: Na naší škole neprobíhají programy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a matematika se vyučuje po dobu celého studia.

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, bude zohledňovat výsledky JPZ z 1. kola. Po uchazečích bude požadovat doklad – výpis výsledků DT v papírové podobě ze školy, kde JPZ konali. Výpis výsledků odevzdají uchazeči společně s přihláškou.

Vyšší odborná škola

Obecné informace o jednotlivých oborech vyšší školy včetně podmínek přijetí: