Organizace školního roku 2018/2019

1. Období školního vyučování

I. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
II. pololetí4. 2. 2019 – 28. 6. 2019

Zahájení školního roku:

3. 9. 2018denní studium SZŠ a VOŠ
kombinované studium VOŠ – dle harmonogramu
Zápis do 1. ročníků VOŠ je 28. 8. 2018 v 11 hod.

Prázdniny:

29. a 30. 10. 2018podzimní prázdniny
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019vánoční prázdniny
1. 2. 2019pololetní prázdniny
11.–17. 2. 2019jarní prázdniny
18. 4. 2019velikonoční prázdniny

2. Ukončení klasifikace

I. pololetí21. 1. 2019 do 14 hod.
II. pololetí21. 6. 2019 do 13 hod.
(4. ročníky dle zvláštního rozpisu,
3. roč. lycea 7. 6. 2019 do 14 hod.)

3. Zkouškové období na VOŠ

Pro zimní i letní období je stanoveno ředitelkou školy. Konkrétně bude specifikováno v samostatných harmonogramech (září, únor) pro jednotlivé obory vzdělávání.

Odpovídají – vedoucí oborů VOŠ

4. Maturitní zkoušky

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 v platném znění

a) podzim 2018

praktická mat. zkouška30. 8. 2018 pro všechny obory
PP a DT SČMZ3.–7. 9. 2018
ústní mat. zkouška11. 9. 2018 pro všechny obory
12. 9. 2018 jen BPČ

Odpovídá – Mgr. Bernardová

b) jaro 2019 – dle pokynů MŠMT

Rozpis maturit pro jednotlivé třídy bude vypracován a zveřejněn do 31. 1. 2019.

Odpovídá – Mgr. Bernardová

5. Absolutoria

V souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. v platném znění

a) září 2018 (náhradní a opravný termín)
DZZ 3.A17. 9. 2018
DNT 3.A17. 9. 2018
DVS 3.A18. 9. 2018
b) řádné období
DZZ, DNT, DVS (vše denní forma)17.–21. 6. 2019
DZZ (kombinovaná forma)21.–25. 1. 2019
DNT (kombinovaná forma)24.–28. 6. 2019
DVS (kombinovaná forma)28.–31. 1. 2019

Odpovídá – Mgr. Bernardová

6. Přijímací řízení na SZŠ

Termín podání přihláškydenní do 1. 3. 2019

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

7. Přijímací řízení na VOŠ

1. kolo

Termín přihláškydo 31. 5. 2019
Termín přijímacích zkoušekčerven 2019
Náhradní termín přijímacích zkoušekčerven 2019, event. v srpnu 2019 2. kolo

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

8. Dny otevřených dveří

SZŠ7. 11. 201816–18 hod.
9. 1. 201916–18 hod.
VZŠ13. 3. 201916–18 hod.

Odpovídají – vedoucí oborů

9. Třídní schůzky s rodiči žáků SZŠ

3. 9. 2018 (jen 1. roč.)1. skupina (ZA a ZL) v 17 hod.
2. skupina (NA, KS, MS, BPČ) v 17.30 hod.
14. 11. 201817.30 hod.
24. 4. 201917.30 hod.

10. Pedagogické rady

14. 11. 2018klasifikační porada za 1. čtvrtletí
23. 1. 2019klasifikační porada za 1. pololetí
24. 4. 2019klasifikační porada za 3. čtvrtletí
24. 6. 2019klasifikační porada za 2. pololetí

11. Odborná praxe

4. roč. SZŠ (ZA)2 týdny10.–21. 9. 2018
3. roč. SZŠ (ZA, NA, KS, MS, BPČ)4 týdny2.–30. 5. 2019
3. roč. ZL2 týdny10.–21. 6. 2019

organizačně zajistí – PhDr. Uhrová, Ing. Mgr. Chrpová, Ph.D., Mgr. Beránková, Mgr. Volfová

12. Pracovní schůzky

vedení školy každý týden
vedení školy, vedoucích oborů a vých. poradců 1x měsíčně
předmětových komisí 5x ročně

13. Akce školy

26. 9. 2018Den pro zdraví
18. 10. 2018 Celostátní soutěž PRP pro BPČ
22.–24. 11. 2018Účast na Schole Pragensis
12. 1. 2019Maturitní ples