Organizace školního roku 2020/2021

1. Období školního vyučování

I. pololetí1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
II. pololetí1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

Zahájení školního roku:

1. 9. 2020denní studium SZŠ a VOŠ
kombinované studium VOŠ – dle harmonogramu
Zápis do 1. ročníků VOŠ je 26. 8. 2020 v 11 hod.

Prázdniny:

29. a 30. 10. 2020podzimní prázdniny
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021vánoční prázdniny
29. 1. 2021pololetní prázdniny
22.–28. 2. 2021jarní prázdniny
1. 4. 2021velikonoční prázdniny

2. Ukončení klasifikace

I. pololetí22. 1. 2021 do 14 hod.
II. pololetí21. 6. 2021 do 14 hod.
(4. ročníky dle zvláštního rozpisu,
3. roč. lycea 9. 6. 2021 do 14 hod.)

3. Zkouškové období na VOŠ

Pro zimní i letní období je stanoveno ředitelkou školy. Konkrétně bude specifikováno v samostatných harmonogramech (září, únor) pro jednotlivé obory vzdělávání.

Odpovídají – vedoucí oborů VOŠ

4. Maturitní zkoušky

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 v platném znění

a) podzim 2020

DT SČMZ1.–3. 9. 2020 (rozpis dle MŠMT)
ústní mat. zkouška4.–7. 9. 2020 (dle oborů)

Odpovídá – Mgr. Bernardová

b) jaro 2021 – dle pokynů MŠMT

Rozpis maturit pro jednotlivé třídy bude vypracován a zveřejněn do 31. 1. 2021.

Odpovídá – Mgr. Bernardová

5. Absolutoria

V souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. v platném znění

a) srpen/září 2020
DNT 3.A, DNT 3.C (řádný termín)24. 8. 2020
DZZ 3.A (náhradní a opravný termín)9. 9. 2020
DZZ 4.C (náhradní termín)16. 9. 2020
b) řádné období
DZZ (kombinovaná forma)18.–22. 1. 2021
DVS (kombinovaná forma)25.–29. 1. 2021
DZZ, DNT, DVS (vše denní forma)14.–18. 6. 2021
DNT (kombinovaná forma)14.–18. 6. 2021

Odpovídá – Mgr. Bernardová

6. Přijímací řízení na SZŠ

Termín podání přihláškydenní do 1. 3. 2021

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

7. Přijímací řízení na VOŠ

1. kolo

Termín přihláškydo 31. 5. 2021
Termín přijímacích zkoušekčerven 2021
Náhradní termín přijímacích zkoušekčerven 2021, event. v srpnu 2021 2. kolo

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

8. Dny otevřených dveří

SZŠ11. 11. 202016–18 hod.
6. 1. 202116–18 hod.
VOŠ17. 3. 202116–18 hod.

Pozn.: Prezenční forma dne otevřených dveří byla z epidemiologických důvodů nahrazena prezentací školy a jednotlivých oborůvirtuální prohlídkou školy.

Odpovídají – vedoucí oborů

9. Třídní schůzky s rodiči žáků SZŠ

1. 9. 2020 (jen 1. roč.)1. skupina (PS a ZL) v 17 hod.
2. skupina (NA, KS, MS, BPČ) v 17.30 hod.
18. 11. 2020v 17.30 hod.
21. 4. 2021v 17.30 hod.

Pozn.: Třídní schůzky budou probíhat z epidemiologických důvodů nádradní formou. Informace poskytnou jednotliví třídní učitelé.


10. Pedagogické rady

18. 11. 2020klasifikační porada za 1. čtvrtletí
27. 1. 2021klasifikační porada za 1. pololetí
21. 4. 2021klasifikační porada za 3. čtvrtletí
23. 6. 2021klasifikační porada za 2. pololetí

11. Odborná praxe

4. roč. SZŠ (ZA, NA)2 týdny3.–18. 9. 2020
3. roč. SZŠ (NA)4 týdny3.–28. 5. 2021
3. roč. SZŠ (ZA, KS, MS, BPČ)4 týdny17. 5. – 11. 6. 2021
3. roč. SZŠ (ZL)2 týdny10.–23. 6. 2021

organizačně zajistí – PhDr. Uhrová, Ing. Mgr. Chrpová, Ph.D., Mgr. Beránková, Mgr. Volfová, Mgr. Malá

12. Pracovní schůzky

vedení školy a vedoucích oborů každý týden
rozšířeného vedení školy 1x měsíčně
předmětových komisí 5x ročně

13. Akce školy

8. 10. 2020Den pro zdraví
13. 10. 2020 Celostátní soutěž PRP pro BPČ
26.–28. 11. 2020Účast na Schole Pragensis
Prosinec 2020SZŠ Lučenec
9. 1. 2021Maturitní ples