Organizace školního roku 2019/2020

1. Období školního vyučování

I. pololetí2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
II. pololetí3. 2. 2020 – 30. 6. 2020

Zahájení školního roku:

2. 9. 2019denní studium SZŠ a VOŠ
kombinované studium VOŠ – dle harmonogramu
Zápis do 1. ročníků VOŠ je 27. 8. 2019 v 11 hod.

Prázdniny:

29. a 30. 10. 2019podzimní prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020vánoční prázdniny
31. 1. 2020pololetní prázdniny
17.–23. 2. 2020jarní prázdniny
9. 4. 2020velikonoční prázdniny

2. Ukončení klasifikace

I. pololetí20. 1. 2020 do 14 hod.
II. pololetí22. 6. 2020 do 14 hod.
(4. ročníky dle zvláštního rozpisu,
3. roč. lycea 5. 6. 2020 do 14 hod.)

3. Zkouškové období na VOŠ

Pro zimní i letní období je stanoveno ředitelkou školy. Konkrétně bude specifikováno v samostatných harmonogramech (září, únor) pro jednotlivé obory vzdělávání.

Odpovídají – vedoucí oborů VOŠ

4. Maturitní zkoušky

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 v platném znění

a) podzim 2019

praktická mat. zkouška29. 8. 2019 pro všechny obory
PP a DT SČMZ2.–4. 9. 2019 (rozpis dle MŠMT)
ústní mat. zkouška5.–9. 9. 2019 (dle oborů)

Odpovídá – Mgr. Bernardová

b) jaro 2020 – dle pokynů MŠMT

Rozpis maturit pro jednotlivé třídy bude vypracován a zveřejněn do 31. 1. 2020.

Odpovídá – Mgr. Bernardová

5. Absolutoria

V souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. v platném znění

a) září 2019 (náhradní a opravný termín)
DNT 3.A20. 9. 2019
DNT 3.C20. 9. 2019
b) řádné období
DZZ, DNT, DVS (vše denní forma)15.–19. 6. 2020
DZZ (kombinovaná forma)20.–24. 1. 2020
DNT (kombinovaná forma)15.–19. 6. 2020
DVS (kombinovaná forma)27.–30. 1. 2020

Odpovídá – Mgr. Bernardová

6. Přijímací řízení na SZŠ

Termín podání přihláškydenní do 1. 3. 2020

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

7. Přijímací řízení na VOŠ

1. kolo

Termín přihláškydo 31. 5. 2020
Termín přijímacích zkoušekčerven 2020
Náhradní termín přijímacích zkoušekčerven 2020, event. v srpnu 2020 2. kolo

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

8. Dny otevřených dveří

SZŠ20. 11. 201916–18 hod.
8. 1. 202016–18 hod.
VZŠ11. 3. 202016–18 hod.

Odpovídají – vedoucí oborů

9. Třídní schůzky s rodiči žáků SZŠ

2. 9. 2019 (jen 1. roč.)1. skupina (PS a ZL) v 17 hod.
2. skupina (NA, KS, MS, BPČ) v 17.30 hod.
13. 11. 201917.30 hod.
15. 4. 202017.30 hod.

10. Pedagogické rady

13. 11. 2019klasifikační porada za 1. čtvrtletí
22. 1. 2020klasifikační porada za 1. pololetí
15. 4. 2020klasifikační porada za 3. čtvrtletí
23. 6. 2020klasifikační porada za 2. polo letí

11. Odborná praxe

4. roč. SZŠ (ZA)2 týdny5.–18. 9. 2019
3. roč. SZŠ (ZA, NA, KS, MS, BPČ)4 týdny4. 5. – 1. 6. 2020
3. roč. SZŠ (ZL)2 týdny9.–22. 6. 2020

organizačně zajistí – PhDr. Uhrová, Ing. Mgr. Chrpová, Ph.D., Mgr. Beránková, Mgr. Volfová, Mgr. Malá

12. Pracovní schůzky

vedení školy každý týden
vedení školy, vedoucích oborů a vých. poradců 1x měsíčně
předmětových komisí 5x ročně

13. Akce školy

10. 10. 2019Den pro zdraví
22. 10. 2019 Celostátní soutěž PRP pro BPČ
28.–30. 11. 2019Účast na Schole Pragensis
11. 1. 2020Maturitní ples