Organizace školního roku 2017/2018

1. Období školního vyučování

I. pololetí4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
II. pololetí1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

Zahájení školního roku:

4. 9. 2017denní studium SZŠ a VOŠ
kombinované studium VOŠ – dle harmonogramu
Zápis do 1. ročníků VOŠ je 29. 8. 2017 v 11 hod.

Prázdniny:

26. a 27. 10. 2017podzimní prázdniny
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018vánoční prázdniny
2. 2. 2018pololetní prázdniny
5.-11. 2. 2018jarní prázdniny
29. a 30. 3. 2018velikonoční prázdniny

2. Ukončení klasifikace

I. pololetí22. 1. 2018 do 14 hod.
II. pololetí22. 6. 2018 do 13 hod.
(4. ročníky dle zvláštního rozpisu,
3. roč. lycea 8. 6. 2018 do 14 hod.)

3. Zkouškové období na VOŠ

Pro zimní i letní období je stanoveno ředitelkou školy. Konkrétně bude specifikováno v samostatných harmonogramech (září, únor) pro jednotlivé obory vzdělávání.

Odpovídají – vedoucí oborů VOŠ

4. Maturitní zkoušky

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 v platném znění

a) podzim 2017

praktická mat. zkouška31. 8. 2017 pro všechny obory
PP a DT SČMZ4.–6. 9. 2017
ústní mat. zkouška11. 9. 2017 všechny obory

Odpovídá – Mgr. Bernardová

b) jaro 2018 – dle pokynů MŠMT

Rozpis maturit pro jednotlivé třídy bude vypracován a zveřejněn do 31. 1. 2018.

Odpovídá – Mgr. Bernardová

5. Absolutoria

V souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

a) září 2017 (náhradní a opravný termín)
DZZ 3.A, DVS 3.A12. 9. 2017
DNT 3.A22. 9. 2017
b) řádné období
DVS a DZZ (kombinovaná forma)22.–26. 1. 2018
DZZ, DNT, DVS (denní forma)18.–22. 6. 2018

Odpovídá – Mgr. Bernardová

6. Přijímací řízení na SZŠ

Termín podání přihlášky dle vyhlášky:denní do 1. 3. 2018

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

7. Přijímací řízení na VOŠ

1. kolo

Termín přihláškydo 31. 5. 2018
Termín přijímacích zkoušekčerven 2018
Náhradní termín přijímacích zkoušekčerven 2018, event. v srpnu 2. kolo

Odpovídá – PhDr. Janáková, Ph.D.

8. Dny otevřených dveří

SZŠ1. 11. 201716–18 hod.
10. 1. 201816–18 hod.
VZŠ14. 3. 201816–18 hod.

Odpovídají – vedoucí oborů

9. Třídní schůzky s rodiči žáků SZŠ

4. 9. 2017 (jen 1. roč.)1. skupina (ZA a ZL) v 17 hod.
2. skupina (NA, KS, MS, BPČ) v 17.30 hod.
15. 11. 201717.30 hod.
18. 4. 201817.30 hod.

10. Pedagogické rady

15. 11. 2017klasifikační porada za 1. čtvrtletí
24. 1. 2018klasifikační porada za 1. pololetí
18. 4. 2018klasifikační porada za 3. čtvrtletí
25. 6. 2018klasifikační porada za 2. pololetí

11. Odborná praxe

4. roč. SZŠ (ZA)2 týdny11.–22. 9. 2017
3. roč. SZŠ (KS, MS, ZA, NA, BPČ)4 týdny2.–31. 5. 2018
3. roč. ZL2 týdny11.–22. 6. 2018

organizačně zajistí – PhDr. Uhrová, Ing. Mgr. Chrpová, Ph.D., Mgr. Beránková, Mgr. Volfová

12. Pracovní schůzky

vedení školy každý týden
vedení školy, vedoucích oborů a vých. poradců 1x měsíčně
předmětových komisí 5x ročně

13. Akce školy

10. 10. 2017Den pro zdraví
18. 10. 2017 Celostátní soutěž PRP pro BPČ
23.–25. 11. 2017Účast na Schole Pragensis
13. 1. 2018Maturitní ples