Nostrifikační zkoušky

Na základě posouzení žádosti uchazeče o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice odborem správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy probíhají na naší škole nostrifikační zkoušky z těchto vyučovacích předmětů:

a) pro obor Všeobecná sestra 53-41-M/001

  • Ošetřovatelství
  • Ošetřování nemocných

b) pro obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01

  • Ošetřovatelství
  • Ošetřování nemocných

Kontakty: