Návštěva norských studentek v Praze v roce 2012

obrazová galerie

V roce 2007 uzavřela naše škola spolupráci s norskou školou ve Vennesle. Zpočátku se studijní aktivity soustředily pouze na týdenní výměnné akce našich a jejich studentů. Postupně se spolupráce rozšířila i na krátkodobé studijní stáže ve zdravotnických zařízeních.

Stejně tak jako v loňském školním roce i letos v měsíci březnu navštívily naši školu tři norské studentky a zúčastnily se 14denní odborné praxe na gynekologicko-porodnické klinice U Apolináře. V rámci této praxe jim bylo umožněno pracovat na odborných odděleních této kliniky – porodní sály, šestinedělí a pooperační gynekologie. Na neontologickém JIPu a CAR (centrum asistované reprodukce) byly zařízeny zajímavé přednášky k této tématice.

Vzhledem k dlouholeté vzájemné spolupráci naší školy a norské školy ve Vennesle předpokládáme, že i nadále budeme tyto aktivity rozvíjet.