Projekt: Moderní formy vzdělávání určené pro zdravotnický personál

Education and Culture, Lifelong learning programme, LEONARDO DA VINCI
NAEP – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

V roce 2007 se naší škole podařilo uspět s návrhem projektu v rámci NAEP, konkrétně v projektu mobility programu Leonardo da Vinci. Projekt se týká moderních forem vzdělávání pro zdravotnický personál, a jako partnerskou školu jsme zvolili polytechnickou školu v norské Vennesle.

Cílem našeho projektu bylo poznání nových výukových metod, výměna zkušeností, znalostí a dovedností v praxi i teorii a dále pak náměty pro zlepšení koncepce vzdělávání ve zdravotnických oborech.

Studovaly jsme nové moderní interaktivní formy ve výuce. Velké rozdíly jsme zaznamenaly jak při výuce ve škole, tak i ve zdravotnických zařízeních. Dále jsme se seznámily se způsobem integrace hendikepovaných studentů do výuky, s metodami a možností práce s různými skupinami pacientů, rozdělených jednak podle věku a jednak podle typu poskytované péče (diagnózy).

Našemu pobytu v Norsku předcházela důkladná jazyková příprava a seznámení se systémem vzdělávání v Norsku.

Od 2. do 8. června 2008 odjelo sedm učitelek naší školy za účelem zmapování situace do městečka Vennesla. Pozornost se soustředila zejména na zdravotnickou problematiku a výuku zdravotnických oborů. Naše aktivity během pobytu spočívaly v návštěvě vyučovacích hodin, návštěvě nemocnice, návštěvě domu s pečovatelskou službou a pobytem v zařízení pro děti s mentálním postižením. Rovněž jsme měly možnost hovořit s učiteli různých oborů a vyměňovat si poznatky a zkušenosti. Velmi podnětné byly schůzky s výchovnou poradkyní a zároveň právničkou školy a zdravotními asistentkami, které jsou žákům k dispozici při řešení jejich osobních problémů.

Pobyt nás obohatil o mnohé např. využití počítačové techniky téměř ve všech vyučovacích hodinách (studenti pracují na svých počítačích, které jsou ve většině učeben), samozřejmostí je i e-learningové studium apod.

Vedle toho to bylo i poznání kulturního prostředí, kdy jsme navázaly řadu osobních přátelství. V současné době již připravujeme další akce – zejména výměnu studentů a učitelů obou škol.

Toto jsou naše první zkušenosti, které jsme mohly zrealizovat díky podpoře NAEP a doufáme, že spolupráce bude úspěšně pokračovat.

Výměnný pobyt se studenty v Norsku (duben 2009)

Návštěva norských studentek v Praze (březen 2012)