Mezinárodní spolupráce naší školy

Již od roku 2006 naše škola úzce spolupracuje s Vennesla Upper Secondary School – norskou školou ve Vennesle.

Naši studenti i učitelé několikrát vycestovali na jih Norska, aby se seznámili s prací nejen ve zdravotnictví, ale zároveň se i poučili a inspirovali pro další studium.

Studenti zdravotnického lycea také absolvovali výměnný pobyt v norských rodinách.

V současné době je naše škola zapojena do projektu ERASMUS+, v němž pomáháme zajistit norským studentům praxi v českých zdravotnických zařízeních.

Vzájemná spolupráce je velmi obohacující. V Norsku mají například třídy o počtu maximálně 15 žáků, všechny předměty se učí na počítačích, počítače jsou tedy ve všech učebnách pro všechny studenty a v některých případech je hodiny možné absolvovat i z domova formou konference či domácí práce. Náš přínos představuje zase nabídka širšího spektra zdravotnických zařízení, které můžeme pro spolupráci nabídnout (nemocnice, porodnice, kojenecký ústav), dále pak nabídka odlišných oborů na naší škole – pro Nory méně známé (kosmetické služby, masér sportovní a rekondiční), a také možnost forem práce ve skupinách.

Jsme rádi, že jsme mohli navázat takovouto užitečnou spolupráci, která výborně funguje již řadu let.