Informace o maturitních zkouškách

Informace pro maturanty, kteří se hlásí k opravnému termínu

Prosíme všechny žáky, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ (jaro 2021), aby se dostavili do školy do 15. 12. 2020 potvrdit správnost údajů v přihlášce (do kanceláře zástupců ředitelky školy).

Upozorňujeme, že došlo ke změně legislativy (novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů). Ti, kdo nemají splněnou jednu část (DT nebo ÚZ) z ČJL nebo angličtiny, budou psát i písemnou práci! Zákon č. 135/2020 Sb., který stanovil nekonání PP, platil jen pro školní rok 2019/2020.

Informace pro žáky a jejich rodiče o nové podobě maturitní zkoušky lze nalézt na adrese www.novamaturita.cz. Pokud nenaleznete požadované informace, lze se obrátit na infoservis CZVV na tel. 224 507 507 nebo na e-mailu info@novamaturita.cz.

Maturitní okruhy ve šk. r. 2020/2021

Zdravotnický asistent – denní

Zdravotnické lyceum

Nutriční asistent

Kosmetické služby

Masér sportovní a rekondiční

Bezpečnostně právní činnost

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce / Europass Certificate Supplement

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)