Informace o maturitních zkouškách

Dne 22. 3. 2021 byly žákům odeslány nové pozvánky (se změnou data) ke společné části maturitní zkoušky (didaktickým testům). Protokol o předání pozvánky potvrdí žáci svým třídním učitelům.
Žáci hlásící se k opravné maturitní zkoušce (didaktickému testu) kontaktujte, prosím, e-mailem zástupkyni ředitelky Mgr. Helenu Bernardovou.

Změny v maturitní zkoušce (možnost nekonat DT a ústní zkoušku z českého jazyka a anglického jazyka) se týkají pouze žáků 4. ročníku školního roku 2020/2021.

Informace pro žáky a jejich rodiče o nové podobě maturitní zkoušky lze nalézt na adrese www.novamaturita.cz. Pokud nenaleznete požadované informace, lze se obrátit na infoservis CZVV na tel. 224 507 507 nebo na e-mailu info@novamaturita.cz.

Maturitní okruhy ve šk. r. 2020/2021

Zdravotnický asistent – denní

Zdravotnické lyceum

Nutriční asistent

Kosmetické služby

Masér sportovní a rekondiční

Bezpečnostně právní činnost

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce / Europass Certificate Supplement

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)