Informace o maturitních zkouškách

Dne 20. 3. 2019 byla žákům přihlášeným k maturitě JARO 2019 zaslána pozvánka ke společné části MZ (písemné práce a didaktické testy) na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce k MZ. V případě, že jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte zástupkyně ředitelky školy.

Informace pro žáky a jejich rodiče o nové podobě maturitní zkoušky lze nalézt na adrese www.novamaturita.cz. Pokud nenaleznete požadované informace, lze se obrátit na infoservis CZVV na tel. 224 507 507 nebo na e-mailu info@novamaturita.cz.

Maturitní okruhy ve šk. r. 2018/2019

Zdravotnický asistent – denní

Zdravotnické lyceum

Nutriční asistent

Kosmetické služby

Masér sportovní a rekondiční

Bezpečnostně právní činnost

Dodatek k osvědčení / Europass Certificate Supplement