Aktuální informace v době koronaviru

Kontaktní osoba pro hlášení onemocnění žáka nebo studenta na COVID-19:
Dana Brychcínová (tel.: 244 105 002, e-mail: brychcinova.d@szs5kvetna.cz)