Aktuální informace v době koronaviru

Provoz školy a studium

Ochrana zdraví na středních a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020 a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Informace pro studenty VOŠ, kteří ve školním roce 2019/2020 nejsou v závěrečném ročníku vzdělávání

• Vážení studenti, dosud MŠMT vydalo pouze dokument o Ochraně zdraví a provozu VOŠ (viz níže). Za nejdůležitější body je považován vstup do školy, kde máte vypsány základní pokyny.
Vstup do budovy školy:
– Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům.
– Všichni studenti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
– Každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se studenti mohou pohybovat.
– Student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění studenta do školy.
O tom, jakým způsobem bude organizována další výuka a zkouškové období, Vás budeme informovat v pondělí 11. 5. 2020, neboť do neděle má vyjít prováděcí vyhláška pro VOŠ.
Jednotlivé vedoucí studijních skupin Vám připraví mimořádné rozvrhy pro následující období.
PhDr. Mária Janáková, Ph.D., ředitelka školy

Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol v období do konce školního roku 2019/2020 a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní či závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

• Informace pro žáky a jejich rodiče: Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodika k této vyhlášce

• Informace pro rodiče a studenty 4. ročníků SŠ a 3. ročníků VOŠ: Vážení rodiče, milí studenti 4. ročníků SŠ a 3. ročníků VOŠ, doporučujeme sledovat aktuální informace MŠMT. Dne 14. 4. 2020 na tiskové konferenci vlády bylo sděleno, že od 11. 5. 2020 se otevřou školy pro 4. ročníky SŠ a pro 3. ročníky VOŠ. Forma výuky bude dána metodickým pokynem MŠMT, který bude zveřejněn koncem dubna 2020. Poté zveřejníme konkrétní informace. PhDr. Mária Janáková, Ph.D., ředitelka školy

• Vážení žáci a studenti, vzhledem k současné situaci vás žádám, abyste sledovali vaši třídní e-mailovou adresu, upozornění v systému Bakalář a webové stránky naší školy. Prostřednictvím třídní e-mailové adresy vám vyučující sdělí aktuální informace týkající se učiva. PhDr. Mária Janáková, Ph.D., ředitelka školy

• Od 11. 3. 2020 je zrušena teoretická i praktická výuka na SŠ i VOŠ do odvolání. Obědy všech strávníků jsou automaticky po dobu zrušení výuky odhlášeny.

Klub mladých diváků

• Informace pro členy Klubu mladých diváků: Klub mladého diváka nám oznámil předčasné ukončení sezony. Peníze za všechny nevyužité nebo nevybrané lístky nám budou vráceny na školní účet, takže Vám je budeme moci vrátit, jakmile se dostaneme zpět do školy.
Nevyužité lístky, prosím, přineste po ukončení karantény do školy.
Současně si dovolujeme vyzvat Vás i Vaše rodiče, kteří vám zaplatili členský příspěvek, abyste zvážili nechat peníze, nebo aspoň jejich část na podporu nějakého divadla. Pokud dáme dohromady nějakou částku, vybereme divadlo, kterému pak předáme šek. Divadla, zejména menší scény, naši finanční pomoc jistě uvítají.