Pokyny pro studenty 1. ročníků střední a vyšší školy, kteří mají zájem o stravování ve školní jídelně:

  • 2. 9. 2019 Vám třídní profesoři rozdají přihlášku ke stravování (kterou vyplníte s rodičem, případně samostatně) a pomohou Vám se zařízením čipu, za který se platí 155 Kč
  • následně je potřebné s vyplněnou přihláškou, zakoupeným čipem a finanční hotovostí přijít do kanceláře školní jídelny, kde bude každému novému strávníkovi přidělen variabilní symbol (dále jen VS), potřebný pro platby z účtu, zaplatit první platbu stravného na září ve výši 680 Kč (20x 34 Kč); v případě zájmu o objednávání přes internet je nutné požádat o přidělení PINu a internetového jména
  • po vyřízení těchto základních náležitostí je možné začít se stravovat
  • platit stravné je možné dvěma způsoby: převodem z účtu nebo v hotovosti
  • u strávníků, kteří budou platit další platby z účtu, je potřebné zadat v bance příkaz k úhradě na částku 680 Kč s přiděleným VS, který Vám byl přidělen při evidenci a to nejpozději k 20. dni v měsíci (platí se vždy měsíc předem, poslední platba stravného v daném školním roce by měla být připsána v květnu 2020, v červnu a červenci zastavena a opět obnovena v srpnu na další školní rok)
  • upozorňuji, že naše jídelna nemá zřízený sběrný sporožirový účet a inkaso !!! platby se zadávají individuálně v bance trvalým příkazem z Vašich účtů
  • ve školní jídelně se vaří dva druhy jídel, objednávání obědů je individuální, každý strávník si objednává samostatně a to: přes objednávací terminál ve škole den předem do 12 hod. na den následující, na ostatní dny do 14.30 hod. na 2-3 týdny předem, odhlašování den předem do 12 hod. na objednávacím terminálu, do 14.30 hod. e-mailem nebo telefonicky, na internetu se objednává i odhlašuje dva dny předem
  • všechny potřebné informace ke stravování jsou uvedeny na přihlášce, případné dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu kuchyn@szs5kvetna.cz, případně volat na tel. číslo 244 105 040 vedoucí školní jídelny v době prázdnin od 26. 8. 2019