Humenčania v Prahe

Vedúci zamestnanci úseku ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnice A. Leňa Humenné, a. s., navštívili v rámci odborného pobytu špičkové kliniky v Prahe. Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť sprostredkovala kolegom pracovno-poznávaciu cestu za poznatkami fungovania zdravotníctva v Českej republike. Počas 3 pracovných dní Humenčania absolvovali prehliadku rôznorodých zdravotníckych zariadení.

Výletníci
To sme my – „výletníci“ – :-)

V úvode sme pre lepšie pochopenie nadväznosti praxe na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v ČR navštívili Vyššiu odbornú školu a strednú zdravotnícku školu 5. května. Na pôdu školy nás priviedla naša milá kolegyňa Mgr. Janka Uhrová, vďaka ktorej sme mohli celý pobyt absolvovať. Oficiálne a veľmi milo nás privítala p. riaditeľka PhDr. Mária Janáková, Ph.D. Toto stretnutie nás o to viac tešilo, že pani riaditeľka i Janka sú naše rodáčky, na čo sme patrične hrdé. Kolegyne zo školy nám robili sprievodcov a vďaka nim sme boli na klinikách nemocníc o to vrúcnejšie vítané (:-) mali sme taký pocit). V škole sme si prezreli odborné učebne spolu s vysvetlením možností štúdia v odboroch: zdravotnícky asistent, nutričný terapeut, záchranár, sestra...

Odborná učebna
Učebňa odborných predmetov Vyššej odbornej školy

V ředitelně
Pani riaditeľka, Janka a Humenčania (2 spolužiačky zo SZŠ)

Naša prvá cesta do zdravotníckeho zariadenia viedla do Nemocnice na Františku – na oddelenie aseptickej chirurgie, chirurgickú JIS, interné oddelenie a JIS, stravovaciu prevádzku, HTO a RAO. Jedna z najstarších pražských nemocníc svojim vybavením pripomínala pomôckami moderne vybavenú nemocnicu v historickom kontexte na nábreží Vltavy.
Zaujalo nás: prístrojové vybavenie JIS, nadštandardná izba, dokumentácia chirurgickej ošetrovacej jednotky a priestor stravovacej prevádzky v jedálni, kde sa zamestnanci stravujú v nádhernom historickom priestore.

Nemocnice na Františku
Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice na Františku s nami

Druhý deň sme sa venovali pracoviskám zameraným na starostlivosť o matku a dieťa v Podolí a u Apolináře.

Ústav péče o matku a dítě v Podolí mal nádych luxusu vo vstupnom priestore, v nadštandardných izbách a komplexnosti pohľadu na prenatálnu a postnatálnu starostlivosť. Táto klinika poskytuje starostlivosť podľa spádu, ale hlavne podľa výberu mamičiek (často aj „celebritných“). K pôrodu sa tu registrujú mamičky takmer z celých Čiech. Klinika má spoluprácu s rôznymi svetovými pracoviskami.

Ústav péče o matku a dítě v Podolí
Historická budova Ústavu péče o matku a dítě v Podolí

Apolinář je najdlhšie fungujúcou pôrodnicou na svete bez prestávky a dýcha z nej história a architektonický vkus staviteľa Hlávky. V tejto nemocnici, ktorá je výučbovým strediskom Univerzity Karlovej, sa sústreďujú patológie tehotenstva, komplikované pôrody matiek po prekonaní rôznych ťažkých ochorení a taktiež sa tu robia rozsiahle chirurgicko-onkologické operácie. Táto pôrodnica získala ako prvá v Evrópe certifikát Evrópskej odbornej spoločnosti pre gynekológiu a pôrodníctvo (EBCOG) pre doposiaľ tri udeľované subšpecializácie (perinatológiu, urogynekológiu a gynekologickú onkológiu). Súčasťou zariadenia je centrum asistovanej reprodukcie, kde nás embryologička sprevádzala laboratóriom a vysvetlila postup takýchto zákrokov a materiálne vybavenie pracoviska.
Zaujalo nás: malé recepcie pri vstupe na každú ošetrovaciu jednotku, historické váhy pre tehotné mamičky, kaplnka, pôrodné boxy, oddychová zóna pre zamestnancov pracujúcich s onkologicky chorými pacientkami.

Apolinář
Apolinář – oddychová zóna pre pacientov a zamestnancov onkologického oddelenia

Tretí deň sme navštívili najväčšiu nemocnicu v Čechách – FN Motol – oddelenie detskej kardiochirurgie, ktoré založil prof. Šamánek. Táto klinika má niekoľko desaťročnú históriu a spoluprácu s rôznymi svetovými pracoviskami. Českí lekári sú európskou špičkou v starostlivosti o deti s VCHS. Na tomto pracovisku sa transplantujú srdiečka aj tým najmenším deťom. Vybavenie pracoviska, vkusnosť prostredia v kombinácii s prívetivým personálom dáva záruku úspešnej liečby detí.
Zaujalo nás: Logistika nadväznosti zdravotníckych činností s THČ – zásobovaním, zabezpečením stravovania, zvozu odpadov, potrubná pošta, dostatok personálu, člen personálu – muž, ktorý mal v náplni práce zaujať deti a vyplniť im čas medzi jednotlivými vyšetreniami s certifikátom herného terapeuta, a „prostor ticha“ vo vstupných priestoroch nemocnice. Praha je multikultúrna metropola, kresťanstvo je len jedným z mnohých náboženstiev, preto názov „prostor ticha“ a nie kaplnka, ako máme zvyk na Slovensku v pomenovaní duchovného priestoru.

FN Motol
Jedna z izieb FN Motol, detské kardiocentrum

Po výdatnom obede v jedálni pre zamestnancov FN Motol sme sa pražským metrom presunuli do Ústrednej vojenskej nemocnice v Střešoviciach na jednotku urgentného príjmu – Emergenci. Sestra, ktorá sa nám venovala, nás od začiatku vtiahla do deja zachraňovania človeka, ktorého z Kladna priviezol vrtuľník leteckej záchrannej služby po páde z výšky. S posádkou vrtuľníka sme strávili čas na heliporte. Pilot – Čech hovoriaci krásnou slovenčinou a absolvent vojenskej leteckej VŠ – nás informoval o svojej práci a práci celého záchranného tímu. Nasledovala prehliadka pracoviska, na ktoré sú pacienti z celých Čiech zvážaní do „traumacentra“. Praha má niekoľko traumatologických centier. Akčnosť prostredia a vybavenie zdravotníckou technikou nás všetkých utvrdil v kráse povolania, ktoré robíme.
Zaujalo nás: Lukas – automatický prístroj na kardiálnu resuscitáciu využívaný pri transporte pacienta na vyšetrenia, triedenie pacientov podľa urgentnosti, zvolávanie urgentného tímu lekárov, prostredie urgentného príjmu a systém organizovania práce zdravotníckeho tímu.

ÚVN
Emergency hala ÚVN v Střešoviciach

Na všetkých pracoviskách vyššie spomínaných nemocníc nám venovali maximálnu pozornosť, ochotu ukázať nám výsledky svojej starostlivosti o pacienta a príjemný ľudský záujem, ktorý nás všetkých veľmi tešil a dal nám aj príklad profesionálneho vystupovania a prezentovania svojej firmy – zdravotníckeho zariadenia.

Celý náš odborný program bol v odpoludňajších hodinách jednotlivých dní kombinovaný prehliadkou Hradčan a podhradia s profesionálnou pražskou sprievodkyňou, prechádzkami uličkami Starého Mesta, Staromestského námestia s pražským Orlojom, Václavského námestia, Karlovho mostu, Kampy, Malej Strany, návštevou Valdštejnskej záhrady a naberaním pocitov a atmosféry európskej metropoly – nádhernej letnej Prahy. Neopomenuli sme ani návštevu pražských „hospúdek“ s českými špecialitami a povestným českým pivom. :-)

Pražský Orloj
Pražský Orloj

Pohľad z Hradčan
Pohľad na Prahu z Hradčan

Kombinácia vzdelávania a relaxu nás duševne obohatila a naladila do ďalšej práce pre našich pacientov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o náš poznávací pobyt, najviac Janke Uhrovej.

Bolo nám fajn. :-)