Získejte body za téma "BODY"!

Erasmus+ logoVe školním roce 2015/2016 probíhá na naší škole projekt Získejte body za téma "BODY"!, který získal finanční podporu programu Erasmus+. Jedná se o profesní rozvoj vyučujících anglického jazyka, které se zúčastnily zahraničních vzdělávacích kurzů se zaměřením na zdravotnickou angličtinu. Mobility se uskutečnily ve Spojeném království, takže byly pro vyučující přínosné i z hlediska poznávání reálií a školského systému. V současné době účastnice sdílí získané zkušenosti a znalosti a tvoří výukový materiál, který bude určen třetím ročníkům všech našich oborů. Začne se používat od září 2016 a budou z něj mít užitek jak učitelé, tak především žáci.

Pavlína Vočková,
školní koordinátorka programu Erasmus+

Jazyková infúze, časopis Drobky z října 2015
Jazyková infúze, časopis Drobky z ledna 2016

Jazyková infúze, časopis Drobky z dubna 2016
Jazyková infúze, časopis Drobky z dubna 2016
Jazyková infúze, časopis Drobky z dubna 2016
Jazyková infúze, časopis Drobky z dubna 2016

Jdeme do finále!

V posledním čtvrtletí tohoto školního roku kromě jiného vrcholí také práce na projektu Získejte body za téma „BODY“! Po výjezdech třech vyučujících na zahraniční vzdělávací kurzy, které se uskutečnily v prvním pololetí, se účastnice věnovaly zpracování celkem devíti zdravotnických okruhů. V současné době probíhá finalizace textů, k čemuž vyučující potřebují i součinnost žáků. Materiál je proto ověřován v hodinách, takže reakce žáků jsou směrodatné pro poslední úpravy.

Erasmus+ - Jdeme do finále!Zahraniční kurzy však byly přínosné i v jiném ohledu. Vytvořila se profesní přátelství a na základě jednoho z nich došlo ke zpestření výuky anglického jazyka na naší škole. Díky kolegyni Marii Pavlové mělo několik tříd možnost navázat písemnou korespondenci se švédskou školou (viz předchozí text). První dopisy byly zaslány „předpotopním“, avšak půvabným způsobem. Ano, použili jsme tužku, papír a šup s dopisy do obálky! Nyní už komunikace probíhá jednodušším způsobem. I staromilci musí totiž uznat, že sociální sítě mají své výhody. Bez poštovného a několikadenní prodlevy je komunikace příjemnější. Moji žáci ze 3.LB a já jsme rádi, že jsme si „informal letter“ mohli vyzkoušet jinak než jen jako nudné cvičení z učebnice. Jak vidíte na fotografii, žáci se zaujetím používali při překladu své mobily. Tentokrát k mojí radosti a bez napomenutí. Doufám, že obálková přátelství – ale i ta po síti – žákům vydrží. Není totiž lepší způsob, jak se trénovat v cizím jazyce.

Děkuji kolegyním Evě Lupáčové, Marii Kantnerové a Marii Pavlové za práci na projektu a přeji hodně sil v závěrečné fázi!

Pavlína Vočková

O průběhu práce na skriptech stručně informuje kolegyně Eva Lupáčová:

Dokončení skript se stalo prioritou naší dubnové činnosti. Nejde o to vytvořit mrtvý text, který nikomu nic neřekne, proto např. zpracování okruhu Human body nevycházelo z pouhého výčtu orgánů, ale byla také zahrnuta živá interakce s žáky.

V úvodu hodiny byl zadán úkol, aby si žáci představili, že jsou určitý orgán těla (pro urychlení celé situace jim byl určitý orgán přidělen, pokud si sami nezvolili dříve). Úkol zněl: vysvětlete svou funkci, možnost poškození a některá důležitá fakta pro vaši nezastupitelnou práci v organismu. Podobné úkoly byly zadávány i pro další tematické okruhy. Žáci se aktivně zapojili a výstup se stal rovněž inspirací pro práci na zpracování látky do skript.

Důraz na funkčnost jazyka a nenucené zapojení všech žáků do zpracování úkolu byly nedílnou součástí workshopů, jichž jsme se v rámci jazykových pobytů programu Erasmus+ zúčastnily. Logicky tedy dochází k zúročení dovedností během těchto akcí získaných a jejich konkrétnímu přínosu pro výuku na naší škole.

O průběhu práce na skriptech informuje též i kolegyně Marie Kantnerová:

Erasmus+ - Práce na skriptechRáda bych se podělila o zkušenost v rámci testování vznikajících skript pro odbornou přípravu našich žáků k maturitě z anglického jazyka.

Vybrala jsem si téma „Hospital“, které je určeno pro obor Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent.

I když podle učebního plánu se témata probírají ve třetím ročníku, ověřila jsem si, že se dají přizpůsobit i mladším žákům.

Se skupinou budoucích zdravotních asistentek jsme se věnovali různým profesím zdravotnického personálu. Po úvodní krátké práci s textem a pomocí obrázků nemocničního pokoje a operačního sálu žákyně obdržely po jedné kartě obsahující buď název povolání, nebo obsah činnosti. Příslušné dvojice se potom měly navzájem vyhledat. Všem se to povedlo a aktivity je bavily.

Výuku jsme ukončili opakováním a procvičením pomocí přiřazovacího cvičení na tabuli, tentokrát byly věty formulovány obecně ve 3. osobě jednotného čísla, aby si žákyně nové významy sloves lépe osvojily v různých tvarech.

Myslím si, že výsledek práce nás – tří kolegyň v rámci projektu Erasmus bude užitečný všem vyučujícím angličtiny a jejich žákům, neboť to může usnadnit, ale zároveň zkvalitnit přípravu k maturitě.

Radost za cílovou čarou

Díky výše zveřejněným článkům jste mohli sledovat průběh našeho ročního projektu, jehož hlavním výstupem je vznik výukového materiálu, který ocení zejména žáci třetích ročníků. Ti se totiž na naší škole věnují odborné tematice a jsou připravováni na to, aby u ústní maturity byli schopni pět minut hovořit na jedno z pěti možných témat.

Výukový materiál se skládá z devíti okruhů, které pokrývají veškerou odbornou tematiku všech našich šesti oborů. Kapitoly mají jednotnou strukturu a obsahují jak mluvení (úvodní část), tak práci s textem (hlavní část) a dále různá cvičení a seznam slovíček. Mgr. Johana Dittrichová, která provedla důkladnou jazykovou korekturu všech textů, hodnotí vzniklý materiál velmi kladně. "Už se těším, až podle toho budeme od září učit", zněl její komentář na poslední schůzce věnované projektu.

Jak jste se mohli dočíst výše, součástí celoroční práce bylo také ověřování materiálu přímo ve výuce. Díky žákům mohly všechny vyučující již v zárodku odhalit různé nedokonalosti a odstranit je. Děkujeme tedy žákům, že se nevědomky stali hlavními kritiky vznikajícího materiálu a že jsme ho díky nim mohli přivést do finální verze.

Jako koordinátorka projektu mohu říci, že jsme splnili vše, co jsme si vytyčili. Byli bychom rádi, když by z našeho projektu, podpořeného programem Erasmus+, měli užitek i další učitelé, proto výukový materiál nabízíme všem, kteří o něj mají zájem. Podmínkou je zažádat si o něj z pracovní e-mailové adresy, čímž chceme předejít tomu, že by se dostal do nepovolaných rukou. Kontaktujte nás prosím na této e-mailové adrese: pruckner.t@szs5kvetna.cz.

Mgr. Pavlína Vočková,
koordinátorka programu Erasmus+