Erasmus+ logo

Erasmus+ v tiskovinách

Projekt v časopise Naše rodina
Článek o našem projektu v časopise Naše rodina ze dne 23. června 2015

Projekt v časopise Drobky
Projekt v časopise Drobky
Článek o závěru našeho projektu ve školním časopise Drobky z října 2015