Diplomovaný nutriční terapeut

Forma studia: kombinovaná
Kód oboru: 53-41-N/41

Informace o studiu

Studium je tříleté, ukončené absolutoriem z odborných předmětů (Klinika nemocí a dietologie a Léčebná výživa), cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Výuka kontaktních hodin ve škole probíhá dle rozvrhu cca 1x za měsíc tři všední dny po sobě – pondělí, úterý, středa – během celého dne.

Jednotlivé typy praxí (které je potřeba splnit)

Technologické cvičení (TEC): v 1. ročníku; cvičná kuchyně školy

Nutriční a dietologická praxe (NDP): v 1., 2., 3. ročnících; cvičná kuchyně školy, odborná učebna školy, stravovací provoz praxe studentů IKEM, zdravotnická, zdravotnická sociální, sociální, školská zařízení: celkem za studium 18 týdnů (720 hodin) – 1. roč. 5 týdnů, 2. roč. 7 týdnů, 3. ročník 6 týdnů na základě smluvního vztahu školy se zařízením + 220 hodin formou kontaktních hodin ve škole.

Odborná praxe (OP): celkem za studium 20 týdnů (800 hodin) – 1. roč. 6 týdnů, 2. roč. 7 týdnů, 3. roč. 7 týdnů na základě smluvního vztahu školy se zařízením.

TEC, NDP a OP mohou být částečně studentům uznány na základě doložené nutriční a zdravotnické praxe.