Informace o zpracování cookies

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, IČO 00638722 (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje uživatele svých webových stránek (dále jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany „Školy“ a to včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies. Veškerá tato nastavení se dějí na straně soubjektu údajů je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

Škola / školské zařízení zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek následující údaje:

Funkční cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194), jde o tzv. funkční či technické a relační cookies. Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

Škola nevyužívá na svých webových stránkách marketingové ani výkonostní–analytické cookies.

Škola zpracovává osobní údaje / cookies pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.